Wmo

logo

Snelmenu

Zoeken

Wmo

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor ondersteuning van chronisch zieken, ouderen die fysiek achteruitgaan en/of te maken hebben met dementie, mensen met een psychiatrische achtergrond en kinderen en volwassenen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking. Deze ondersteuning valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. 

U kunt bij de gemeente onder andere terecht voor ondersteuning bij het vinden van:

Huishoudelijke hulp

De gemeenten zetten zich in om inwoners zelfredzaam te laten zijn. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het schoonmaken van de woning. U kunt iemand uit uw omgeving vragen om u te helpen of iemand inhuren voor het schoonmaken. Mocht dit niet lukken, dan biedt de gemeente ondersteuning bij het vinden van een oplossing.

Begeleiding

Ook begeleiding, individueel en in een groep, is bedoeld om de zelfredzaamheid te bevorderen, te behouden of te compenseren. Een verblijf in een instelling kan daardoor zo lang mogelijk worden uitgesteld of voorkomen. 

Dagbesteding

We helpen - als dat nodig is - de dagbesteding zo dicht mogelijk bij huis te organiseren. Dat is niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld de dagbesteding van mensen met niet-aangeboren hersenletsel of auditieve handicaps. 

Kortdurend verblijf

Mensen met een beperking of een handicap, die thuis wonen en permanent toezicht en/of hulp nodig hebben, kunnen gebruik maken van logeermogelijkheden. Dit noemen we 'kortdurend verblijf'. Kortdurend verblijf is een belangrijke voorziening voor zwaarbelaste mantelzorgers. 

Beschermd wonen

De gemeente is ook verantwoordelijk voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang.