Wet langdurige zorg

logo

Snelmenu

Zoeken

Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) heeft de AWBZ vervangen. Alleen de zwaarste, langdurige zorg wordt vergoed uit de Wlz. Lichtere vormen van zorg worden betaald door de gemeenten of via de Zorgverzekering. De taakverdeling is als volgt:

Zorgverzekeraars: medische zorg

Medische zorg, zoals verpleging en langdurige geestelijke gezondheidszorg, wordt geregeld in de Zorgverzekeringswet. Ook persoonlijke verzorging aan huis valt onder de Zorgverzekeringswet. Zoals hulp bij het douchen, aan- en uitkleden en haren wassen.

Rijksoverheid: langdurige zorg

De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor de langdurige zorg. Daarmee wordt de zwaardere zorg voor ouderen en gehandicapten in instellingen bedoeld. De zorgvergoeding wordt geregeld met een indicatie via het CIZ (Centrum Indicatiestelling). Cliënten betalen wel een eigen bijdrage.