Wat kunt u van ons verwachten?

logo

Snelmenu

Zoeken

Wat kunt u van ons verwachten?

Via deze website willen we u helpen bij het zoeken naar passende oplossingen en mogelijkheden op het gebied van zorg en ondersteuning.

We werken via de volgende 4 principes:

1. Ontzorgen, ondersteunen en eigen kracht versterken

De zelfredzaamheid van de burger is leidend. En we willen dat iedere burger mee kan doen.

2. In de buurt

We zorgen dat vragen van volwassenen en jongeren zo snel mogelijk worden beantwoord en dat informatie, advies, zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij huis georganiseerd is.

3. Eén plan, één regisseur

Heeft u verschillende vormen van hulp nodig? Dan geldt dat er samengewerkt wordt volgens één gezamenlijk plan met één regisseur uit het gebiedsteam die (eind)verantwoordelijk is.

4. Niet meer uitgeven dan we in kas hebben

We willen zoveel mogelijk bereiken met zo weinig mogelijk geld. Dit kan als burgers samen met beroepskrachten werken aan de beste oplossing. Ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid.