Veranderingen tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten over 2016

logo

Snelmenu

Zoeken

Veranderingen tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten over 2016

(Deze informatie geldt voor de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Schiermonnikoog) 

In 2014 is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en de Compensatie Eigen Risico afgeschaft. De gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Schiermonnikoog hebben besloten om chronisch zieken en gehandicapten financieel tegemoet te komen met de regeling ‘tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten’. 

Wat is er veranderd voor de compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten?

De gemeenten krijgen geld om de compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten over te nemen. Helaas krijgen gemeenten hiervoor veel minder geld dan de Rijksoverheid te besteden had. Gemeenten zijn niet verplicht om een compensatie te geven, maar de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Schiermonnikoog hebben besloten dat wél te doen.

Wat gaan de gemeenten in 2017 doen?

De gemeenten in Noordoost Fryslân kennen vanaf 1 januari 2017 opnieuw een tegemoetkomingsregeling voor chronisch zieken en gehandicapten. De gemeenten hebben ervoor gekozen om de compensatie met terugwerkende kracht, over 2016, in te laten gaan. De regeling is op drie punten gewijzigd ten opzichte van vorig jaar: 

  • de vergoeding is verhoogd van €220,- naar €400,- per persoon per kalenderjaar;
  • AV-Frieso-verzekerden over 2016 kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van € 180,- per persoon per kalenderjaar;
  • de aanvraagperiode is verschoven van 1 maart tot 1 juni 2017. 

Wat houdt dit nieuwe beleid in?

Het nieuwe beleid maakt het mogelijk dat de gemeenten in Noordoost Fryslân per kalenderjaar een vergoeding van € 400,- per persoon uitkeren. U krijgt een compensatie als u aan de volgende voorwaarden voldoet: 

  • u heeft een Wmo-indicatie (voorziening of hulpmiddel) die vóór 31 december 2016 door de genoemde gemeenten in Noordoost Fryslân is afgegeven en
  • u betaalt voor uw Wmo-voorziening of hulpmiddel niet meer dan de laagste eigen bijdrage aan het CAK. Deze bijdrage treft u aan op uw factuur van het CAK. De eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. De laagste eigen bijdrage in 2016 voor een eenpersoonshuishouden is maximaal €19,40 per vier weken. Voor een meerpersoonshuishouden geldt een bijdrage van maximaal €27,80 per vier weken. 

Als u in 2016 was verzekerd via de collectieve zorgverzekering AV-Frieso en aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van €180,- per persoon. Deze vergoeding is lager omdat de eigen bijdrage Wmo (CAK) tot €220,- via de aanvullende verzekering is vergoed. 
De compensatie die u in 2017 ontvangt heeft betrekking op het kalenderjaar 2016. 

Wanneer vraag ik de tegemoetkoming aan?

In februari 2017 ontvangen alle inwoners die in 2016 een Wmo-indicatie hadden en/of AV-Frieso verzekerd waren een brief met een antwoordkaart. Als u de compensatie wilt ontvangen moet u de antwoordkaart voor 1 juni 2017 terugsturen. Als u aan de voorwaarden voldoet maken wij het bedrag zo snel mogelijk over op uw bankrekening. 

Tot het moment dat u de brief en de antwoordkaart heeft ontvangen hoeft u niets te doen.
Als u aan de voorwaarden voldoet, maar in februari 2017 geen brief van ons heeft gekregen, dan kunt u vanaf maart 2017 via de website van de gemeenten of aan de balie in de diverse gemeentehuizen een aanvraagformulier downloaden of ophalen.

Meer informatie