Toegankelijkheidsverklaring

logo

Snelmenu

Zoeken

Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Ameland, Ferwerderadiel, Schiermonnikoog, Dongeradeel, Dantumadiel, Kollumerland c.a.  willen vanaf 1 januari 2015 volledig voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Scope verklaring


Deze verklaring geldt voor de website http://www.noordoostzorgt.nl.

Uitzonderingen en verbeterpunten

 

Succescriteria waaraan nog niet is voldaan
 

 • Succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum) (AA)
  Oorzaak

  De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1.

  Gevolg

  Tekst niet goed leesbaar.

  Alternatieven

  Geen alternatieven

  Maatregelen

  Stylesheet aanpassen via leverancier.

  Planning

  December 2014

 • Succescriterium 2.1.1 Toetsenbord (A)
  Oorzaak

  Functionaliteit van de content is niet bedienbaar via de toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn.

  Gevolg

  Niet alle onderdelen van de site zijn bereikbaar met het toetsenbord via de stop/start knop.

  Alternatieven

  Geen alternatieven.

  Maatregelen

  Aanpassing via leverancier.

  Planning

  December 2014

 • Succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar (AA)
  Oorzaak

  De gebruikersinterface die te bedienen is met een toetsenbord, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus niet zichtbaar is.

  Gevolg

  De focus rectangle is niet duidelijk zichtbaar op de pagina.

  Alternatieven

  Geen alternatieven.

  Maatregelen

  Via de leverancier oplossen.

  Planning

  December 2014.

 • Succescriterium 3.3.2 Labels of instructies (A)
  Oorzaak

  Het label van de zoekbox is leeg.

  Gevolg

  Voorleesprogramma's en slechtzienden kunnen hierdoor niet weten dat het om de zoekbox gaat.

  Alternatieven

  Geen alternatieven.

  Maatregelen

  Oplossen via leverancier.

  Planning

  December 2014


Onderbouwing bij deze verklaring

 

Testresultaten

Maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen


Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

 • Audits: Wij laten onze processen om webcontent te creëren regelmatig auditeren om vast te stellen of deze optimaal zijn ingericht om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen.
 • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool zoals Gewoon Toegankelijk.
 • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?


Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Geef uw melding door aan Joop Beijaard/Team KCC:

Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet. Dank u wel!