Participatiewet

logo

Snelmenu

Zoeken

Participatiewet

Eén wet voor meedoen aan werk

De Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) zijn met ingang van 2015 samengegaan in één nieuwe wet: de Participatiewet. Met één regeling wil de overheid bereiken dat alle mensen, met of zonder beperking, volwaardig meedoen aan de samenleving. Bij voorkeur via een reguliere baan, maar als dat (nog) een brug te ver is, door op een andere manier te participeren in de samenleving. De gemeenten voeren de Participatiewet uit en moeten bepalen welke ondersteuning mensen met een arbeidsbeperking nodig hebben om te functioneren in een reguliere baan.

Wat doet de gemeente?

Om mensen vooruit te kunnen helpen, is een goede relatie tussen de werkgevers en de gemeenten erg belangrijk. We willen werkgevers vanaf het begin betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van het gemeentelijk beleid. En we willen ze stimuleren om meer te doen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.