Aanbesteding huishoudelijke hulp

logo

Snelmenu

Zoeken

Aanbesteding huishoudelijke hulp

Uitnodiging

De gemeenten Ameland, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, en Kollumerland c.a. starten een aanbesteding voor dienstverlening op het gebied van huishoudelijke hulp en nodigen geïnteresseerde aanbieders uit deel te nemen aan de Overlegtafel.

Elke aanbieder van huishoudelijke hulp die meent aanspraak te maken op een mogelijke levering in de te contracteren voorzieningen is vrij om deel te nemen aan dit proces en kan zich met een mail aanmelden voor deelname via EBroos@ddfk.nl.

Meer informatie

Uitgebreide informatie vindt u in het bijgevoegde pdf-bestand Bekendmaking aanbesteding van Algemene Voorziening voor een schoon huis en Maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden

Bij vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Zorg & Ondersteuning, team beleid, van de DDFK-gemeenten. Contactpersonen hiervoor zijn Reinder Meekma en Erwin Broos.

Bijlage