Noordoostzorgt

logo

Snelmenu

Zoeken

Veranderingen

Laatste nieuws

Méér zorgverzekering voor minder
DDFK biedt betere tarieven voor aanbieders Huishoudelijke Hulp 2
Verlenging overeenkomst Huishoudelijke Hulp 2
Compensatie chronisch zieken en gehandicapten (antwoordkaart)
Lifeclass met Sipke Jan Bousema over eigen kracht en talent
Veranderingen tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
Opschorten inschrijftermijn inkoop Wmo/AWBZ
Aanbieding voor cliënten huishoudelijke hulp Noordoost Fryslân
Jesse is veilig en blij
Start campagne jeugdzorg in Noordoost Fryslan
Zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen
Van AWBZ naar Wmo 2015, wat betekent dat voor de huidige cliënten?

Veranderingen in de zorg

Wat is er per 1 januari 2015 veranderd in de zorg en ondersteuning en wat kan uw gemeente nu voor u betekenen? Deze website is voor inwoners van de gemeenten Ameland, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Schiermonnikoog. Zes gemeenten in Noordoost Friesland: wij noemen ons voor het gemak de NOF-gemeenten.

Heeft u nog een AWBZ-indicatie?

Wanneer u een indicatie heeft vanuit de AWBZ, die doorloopt in 2015, dan blijft u in eerste instantie zoveel mogelijk de ondersteuning ontvangen van dezelfde zorgaanbieder (dit noemt men ook wel het overgangsrecht). Met veel zorgaanbieders, die werkzaam zijn in de NOF-gemeenten, hebben wij afspraken gemaakt over het continueren van zorg.    
In de loop van 2015 bekijken we samen met u, welke ondersteuning nodig blijft. Voor inwoners van de NOF-gemeenten blijft het persoonsgebonden budget (pgb) ook in 2015 beschikbaar. Kijk voor meer informatie op: www.hoeverandertmijnzorg.nl.

U kunt vanaf 1 januari 2015 terecht bij het gebiedsteam

Het gebiedsteam bestaat uit professionals, afkomstig van verschillende instellingen op het gebied van welzijn, zorg, participatie en inkomen. Is er kortdurende ondersteuning nodig? Dan biedt het gebiedsteam die ondersteuning zelf of regelt dat die ondersteuning er komt. Gaat het om meer complexe of meervoudige problemen? Dan zorgt het gebiedsteam voor de regie op één plan en één aanpak per gezin of huishouden. Is er specialistische hulp nodig? Dan zorgt het gebiedsteam ervoor dat deze expertise beschikbaar komt en ziet er op toe dat het beoogde resultaat wordt bereikt.